කොවිඩ් තුන්වැනි රැල්ලේ බස්නාහිරින් පිට වැඩිම මරණ ගාල්ලෙන්

කොරෝනා තුන්වැනි රැල්ලේ සිදු වූ මරණවලින් බස්නාහිර පළාතෙන් පසුව පිටපළාත් දිස්ත්‍රික්ක අතරින් වැඩිම මරණ වාර්තා වී ඇත්තේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙනි.

තුන්වැනි රැල්ලේ බලපෑම ආරම්භ වූ අප්‍රේල් 20 න් පසුව පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා (27 වැනිදා) වන විට 706 දෙනකු මියගොස් ඇති අතර ඉන් වැඩිම මරණ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා විය. එම ප්‍රමාණය 108ක් වන අතර කළුතර 107ත් හා ගම්පහෙන් 71ක් වශයෙන් වාර්තා විය.

කෙසේ වෙතත් බස්නාහිර පළාතෙන් පිට වැඩිම මරණ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාවම 87කි. පසුගිය 22 වැනිදා පමණක් ගාල්ලෙන් දහඅටදෙනකු මිය ගිය අතර එම සංඛ්‍යාව දිනක් තුළ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ලෙසද සටහන් විය.

Related posts

Leave a Comment