කොරෝනා එන්නත ලැබිය යුතු තවත් පිරිසක් සජිත් පෙන්නයි!

කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුවෙන් බලවත් පීඩාවකට සහ අසාධාරණත්වයකට පත්ව ඇති ආබාධිත සහ වි‌ශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ප්‍රජාව  එන්නත් කරනයේ දී ප්‍රමුඛතාවය  ලබාදිය යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

විවිධ පාර්ශව කොරෝනා ඒන්නත පිළිබඳව සිය අවශ්‍යතාවය සහ ප්‍රමුඛතාවය ඉදිරිපත් කරන නමුත් ඒ් ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවල මෙරට ආබාධිත සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සිහිත පිරිස් ඇතුලත්ව නැති බවත් විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කරයි.

2012 වර්ෂයේ දී කළ සංගණනය ප්‍රකාරව මෙරට ආබාධිත වූවන් මිලියන 1.7ක් සිටින බවත් ඔවුන්ගෙන් අතිමහත් බහුතරය මේවනවිට සිටින්නේ දැඩි සමාජ,ආර්ථික ගැටලු රැසකට මැදිව බවත් ඔහු පවසයි.

කොරෝනා මර්ධනය පිණිස සිදුකරන එන්නත්කරණය දැඩි සේ දේශපාලනීකරණය වී ඇති අතර ආණ්ඩුවේ පාක්ෂිකයකු වීම සහ නොවීම ජීවත් වීමට හෝ නොවීමට හේතුවක් බවට පත්කර ඇත.

මෙතරම් ලජ්ජා සහගත සහ බියගුළු ලෙස ‌සෞඛ්‍යමය කාරණාවක් අබියස මිනිස් ජීවිත බෙදා වෙන් කිරීම ගෝත්‍රික සමාජයක හෝ දැකිය නොහැකි තත්ත්වයක් වුවද අද එය එතරම්ම පහළට වැටී ඇති බවත් විපක්ෂ නායක වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment