ඉරණතිව් දූපත් වැසියෝ වලවල් වසා දමති

ඉරණතිව් දූපත තුළ කොවිඩ් මෘත දේහ වැළලීමට කිසියම් පිරිසක් වළවල් සාදා ඇති බවත්, කොවිඩ් මෘත දේහ දූපතට රැගෙන ඒමට තමන් දැඩි ලෙස විරුද්ධ බැවින් අදාළ වළවල් වසා දැමු බවත් පවසමින් දූපත් වැසියන් විසින් ව ඊයේ(03) ඉරණමාතා නගර් වෙරළ තීරයේ දී විරෝධතාවයක් පැවැත්වූහ

කොවිඩ් මෘත දේහ දූපතට රැගෙනඒම හරහා දූපතේ ජිවත්වන තම ජනතාවට සෞඛ්‍යම අහිතකර තත්වයන් රැසක් උද්ගත වන බවත්, ධීවර කර්මාන්තයෙන් ජිවත්වන දූපත්වාසීන්ට සිය ජීවන වෘත්තීය කර ගැනීමට නොහැකි වන බවත් විරෝධතාවයට එක්වූ කිතුණු ආගමික නායකයෝ කීහ.

ඉරණතිව් දූපත් ජනතාව පැවසූවේ තමන්ගේ උපන් භූමිය තුළ කොවිඩ් මෘත දේහ වැළලීමට තමන් කිසිදු කැමැත්තක් නොමැති අතර, කොවිඩ් මෘත දේහ වැළලීමට තමන් කිසිදු අවසරයක් ද ලබානොදෙන බවයි

Related posts

Leave a Comment