චීන වරායේ තෙල් ටැංකි පිහිටි අක්කර 677ක ඉඩම සංස්ථාවට පවරා නෑ (Photos)

ත්‍රිකුණාමලය චීන වරායෙහි තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පවරා ගෙන වසර 58ක් ගතව ඇති නමුත් සංකීර්ණය පිහිටා ඇති අක්කර 677ක ඉඩම මේ දක්වාම ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත පවරා ගැනීමට හැකිව නැතැයි හෙලිවෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ අධි අද්මිරාල් සාමිවරයාගේ කොමසාරිස්වරුන්ට වසර 99ක කාලයකට බදු දී තිබූ මෙම තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය පවුම් 250,000ක මුදලක් ගෙවා නැවත ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත පවරා ගෙන ඇත්තේ 1963 වසරේදීය. 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා පනත මඟින් තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ සමස්ත පාලනය සහ කළමනාකරණය පවරා ගෙන ඇති අතර ඒ යටතේ ගොඩනැගිලි, උපකරණ සහ ටැංකිවල හිමිකම මිස ඉඩමේ අයිතිය සංස්ථාවට පැවරී නොමැති බව රජයේ ආරංචි මාර්ගයක් පෙන්වා දෙයි.

වර්ෂ 1963 සිට 2003 දක්වා වසර 40ක කාලයක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබූ මෙම තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය 2003 වසරේ සිට ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට පැවරීමට එවකට පැවැති රජය පියවර ගෙන තිබුණි. තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය පිහිටි ඉඩම ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත පවරා ගැනීම සඳහා 2014 වසරේදී ත්‍රිකුණාමලය නගර හා කඩවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත දැනුම් දීමක් කර ඇති නමුත් මේ දක්වා එම ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වී නොමැති බවත් පැවසේ. 2020-08-09 දින ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද අංක 2187/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස දක්වා තිබේ. ඒ අනුව අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියට අනුකූල වන ලෙස තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගම සහ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සාකච්ඡා ආරම්භ කොට ඇති නමුත් ඉඩමේ අයිතිය සංස්ථාව වෙත පැවරී නොතිබීම හේතුවෙන් ඊට බාධා එල්ල වී ඇතැයි පැවසේ.

බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා ඒ හේතුවෙන් 1963 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද පවරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කොට චීන වරායෙහි පිහිටි තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සහිත අක්කර 667ක ඉඩම ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව දීමනා පත්‍රයක් නිකුත් කරන ලෙසට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කර ඇත.

8 nabbed for cutting Trinco oil tanks for scrap metal (Pics)600 × 799

www.DiveSriLanka.com - Japanese Zero or Hawker Hurricane400 × 267

Locked In The Jungle Lost In Time The Oil Tank Farm Of Trincomalee -  Explore Sri Lanka - Once discovered, you must explore......600 × 437

Locked In The Jungle Lost In Time The Oil Tank Farm Of Trincomalee -  Explore Sri Lanka - Once discovered, you must explore......600 × 422

Tank No 91 burnt by the Japanese flighter in 1942 and probably the most  famous tank in the Complex – www.alpanthiya.lk600 × 387

ඉන්දියාවට ත‍්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි අහිමි වෙයි.. අයිතිය ලංකාවට.. – Lanka C  News512 × 350

ත්‍රි'මලේ තෙල් ටැංකි යකඩවලට විකුණලා (ඡායා)1230 × 716

ත්‍රි'මලේ තෙල් ටැංකි යකඩවලට විකුණලා (ඡායා)600 × 409

Related posts

Leave a Comment