කෝටි 200ක් වැය කරමින් නගර 100ක් සංවර්ධන වෙයි

‘සියක් නගර’ වැඩපිළිවෙළ සඳහා රුපියල් කෝටි 200ක් වැය කරමින් රට පුරා දෙවන හා තෙවන පෙළ නගර සියයක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිලිවෙලකට රජය සූදානම් වේ. කලක සිට පවතින අසංවිධිත සංවර්ධනය හේතුවෙන් අපිළිවෙළ, අවලක්ෂණ හා මහජන පීඩාකාරි නගර බවට පත්ව ඇති දෙවන හා තෙවන පෙළ නගර මේ යටතේ සංවර්ධන කෙරේ. අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම, පදික වේදිකා සැකසීම, කානු පද්ධති සැකසීම, රථගාල් ඉදි කිරීම, රුක් රෝපණය, දැන්වීම් පුවරු ක්‍රමවත් කිරීම, කුණු කසළ එකතු වන ස්ථාන සඳහා සුදුසු වැඩපිළිවෙළ යෙදීම, වීදි ලාම්පු ලබාදීම, බස්නැවතුම්පොළ හා විවේක ස්ථාන ඉදි කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම, අවිධිමත් තාවකාලික වෙළෙඳ කුටි ඉවත් කිරීම යනාදි කරුණු කෙරෙහි මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරේ. එක් නගරයක් සඳහා දළ වශයෙන් රුපියල් කෝටි දෙක බැගින් රුපියල් කෝටි 200ක් මේ සඳහා වැය කිරීමට නියමිත අතර මාස 06ක් වැනි කෙටි කලක් තුළ එකවර වැඩ ආරම්භ කොට අවසන් කිරීමට අදහස් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment