නැවකට දීමට ගිය ගිනිඅවි තොගයක් මුහුදට වැටී අතුරුදන්

නෞකාවලට සේවාවන් සපයන පෞද්ගලික නාවික නියෝජිත ආයතනයක් විසින් නෞකාවකට ලබාදීම සදහා රැගෙන ගිය ගිනිඅවි 14ක්, උණ්ඩ 2400ක්, ආරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල, පතොරම් ඇතුළු උපකරණ මුහුදට වැටී අතුරුදන් වී ඇති බැව් ගාල්ල වරාය පොලිසිය පවසයි.

මෙම ගිනිඅවි ඇතුළු උපකරණ නාවික නියෝජිත ආයතනයේ සේවකයන් විසින් ගාල්ල වරායේ සිට බෝට්ටුවකින් නෞකාවට ලබාදීමට යෑමේදී ගාල්ල වරායේ සිට නාවික සැතපුම් 06ක් පමණ දුරකදී මුහුදට වැටී ඇති බව පොලිසිය පවසයි. මෙම බෝට්ටුවේ මුහුදු ආරක්ෂකයන් තිදෙනකු, නාවික භටයකු හා නැව් නියෝජිත ආයතනයේ සේවකයන් 04 දෙනකු ගමන්කොට ඇත.

නෞකාව ඉන්දුනීසියාවේ සිට ස්පාඤ්ඤය දක්වා යාත‍්‍රා කරමින් තිබී ඇත. මෙම නෞකාවට ආරක්ෂාව සැපයීම සදහා මුහුදු ආරක්ෂකයන් තිදෙනකු ඇතුළු ආයුධ නෞකාව වෙත බෝට්ටුවකින් රැගෙන ගොස් ඇත. මුහුදු ආරක්ෂකයන් තිදෙනා නෞකාවට ගොඩවී ඇති අතර ගිනිඅවි ඇතුළු උපකරණ පෙට්ටිවල බහා තිබී ඇත. දැලක් වැනි උපකරණයකින් මෙම ගිනිඅවි ඇතුළු උපකරණ නෞකාවට ලබාදීමට යෑමේදී ඉන් කොටසක් මුහුදට වැටී අතුරුදන් වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි. ගිනිඅවි 40ක් රැගෙන ගොස් ඇති අතර ඉන් ගිනිඅවි 14ක් මුහුදට වැටී ඇත. අදාළ පෞද්ගලික නාවික නියෝජිත ආයතනයේ සේවකයකු විසින් මේ පිළිබදව ගාල්ල වරාය පොලිසියට පැමිණිලි කොට ඇත. ගාල්ල වරාය පොලිසිය මගින් මේ පිළිබඳ අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කිරීමට නියමිතය.

Related posts

Leave a Comment