සංචරණය සීමා කිරීම ඉතා අගය කරනවා – විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පවසන්නේ සෞඛ්‍ය වෘත්තියවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය දිවයින පුරා සංචරණ සීමා පැනවීමට ගත් තීරණ ඉතා අගය කරන බවයි. පනවා ඇති එම සංචරණ සීමා හේතුවෙන් රටක් වශයෙන් ආර්ථිකයට බලපෑමක් එල්ල වුවද රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවිතවලට සිදු වන හිතකර බලපෑම අවතක්සේරු කළ නොහැකි බව එම සංගමය සඳහන් කරයි. බහුතර මහ ජනතාවගේ ජීවිතවල වටිනාකම තාවකාලික ආර්ථික පසුබෑමට වඩා වටිනා බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment