ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පැන වූ ඉතාලි තහනම දීර්ඝ කෙරේ

ශ්‍රීලංකාව ,ඉන්දියාව හා බංගලාදේශය යන රට වල සිට ඉතාලියට ඇතුළු වීමට පනවා තිබූ තහනම ජුනි 21 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත නමුත් මෙම නීතිය ඉතාලි ජාතිකයන්ට බලාත්මක නොවන බව එරට නිවේදනය කරයි කෙසේ වෙතත් ඉතාලිය විසින් මෙම තහනම අප්‍රේල් මාසය තුල පැනවා ඇත

Related posts

Leave a Comment