සුව විරුවන්ගේ සුවදුක් විමසන්න ඇමති සුදර්ශිනී කුරුණෑගල රෝහල් වෙත

කොවිඩ් වෛරසය සමග සටන් කරන සුව විරුවන්ගේ චිත්ත ධෛර්ය වර්ධනය කිරීම, ඔවුන්ගේ සේවය ඇගයීම සහ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා පිළිබදව සොයා බැලීමේ අරමුණින් කොවිඩ් රෝගය සදහා ප්‍රතිකාර කිරීමට කටයුතු කරන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් සහ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන නිරීක්ෂණය කිරීමට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය කටයුතු කළාය.

ඒ අනුව අමාත්‍යවරිය විසින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දඹදෙණිය රෝහල, දඹදෙණිය ශාරිපුත්ත අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය, නාරම්මල ප්‍රාදේශීය රෝහල, ගිරිඋල්ල අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු රෝහල් සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන රැසක් නිරීක්ෂණය කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.

එම රෝහල්වල සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල පවතින අඩුපාඩු සහ අවශ්‍යතා පිළිබදව විමසා බැලූ අමාත්‍යවරිය එම රෝහල්වලට අවශ්‍ය වන ජම්බෝ ඔක්සිජන් සිලින්ඩර්, හයි ෆ්ලෝ ඔක්සිජන් මැෂින්, ඊසීජී මැෂින්, නෙබියුලයිසර් ඇතුලු උපකරණ ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත්, පුද්ගලික දානපතියන්ගේ සහයෝගය ලබාදීමටත් අවශ්‍ය කටයුතු කළ අතර රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල හිගතාවය පිළිබදවද අමාත්‍යවරියගේ අවධානය යොමු විය.

මේ ගෝලීය වසංගත අවස්ථාවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල කැපවීම පිළිබදව සිය කෘතවේදීත්වය පලකළ අමාත්‍යවරිය ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් ලෙස එයට මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව පිළිබදව ප්‍රශංසනාත්මකව සිහිපත් කළාය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් වෛරසය සමග සටන් කර ඇති පළපුරුද්ද මත එය පරාජය කිරීමට රටක් ලෙස ඇති හැකියාව පිළිබදව පැහැදිලි කල අමාත්‍යවරිය, ඒ සදහා අඩුපාඩුකම් මැද්දේ වුවද සිය උපරිමය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කරන ලදි.

අමාත්‍යවරියගේ පැමිණීම පිළිබදවත්, තමන් පිළිබදව සොයා බැලීම පිළීබදවත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල විසින් සිය ස්තුතිය අමාත්‍යවරිය වෙත මෙහිදී පළකරන ලදි.

Related posts

Leave a Comment