“අමෙරිකන් එයාර්” ගුවන් සේවය මත්පැන් සේවා අත්හිටුවයි

සවුත්වෙස්ට් ගුවන් සේව‍යේ ගුවන් සේවිකාවකට බරපතළ තුවාල ඇති වන සේ මඟියකු පහර දීමත් සමඟ අමෙරිකන් එයාර් ගුවන් සේවය ද ගමන් වාර අතර මත්පැන් සේවා කිරීම අත්හිටුවා තිබේ. මුව ආවරණ පැලැඳීම වැනි ප්‍රතිපත්ති බලාත්මක කිරීමේදී මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන ගුවන් සේවක සේවිකාවන්ට තර්ජන එල්ල වන බවත්, ගුවන් යානාවල ගමන් අතරතුර දී ඇති වන ආතතිය පාලනය කිරීම සඳහා මේ තීරණය ගත් බවත් අමෙරිකානු ගුවන් සේවා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ බ්‍රැඩි බර්න්ස් පැවසීය. අමෙරිකානු ගුවන් සේවය තම කාර්ය මණ්ඩලයට පහරදීම හෝ අයුතු ලෙස සැලකීම ඉවසන්නේ නැතැයි ද ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේය.

Related posts

Leave a Comment