ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ට රෝග සුවකළ හැකි බව කියමින් මාධ්‍ය හරහා ඖෂධ ප්‍රචාරය කිරීම සපුරා තහනම්!

මොනයම් හෝ රෝගයක නම සඳහන් කරමින් එම රෝගය යම් ආයුර්වේද ඖෂධයක් මගින් සුවකළ හැකිය යන්න මාධ්‍යයෙන් ප්‍රචාරය කිරීම සපුරා තහනම් බවත් එවැනි ප්‍රචාරණයන්ගේ නියැළෙන ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්වරිය (ශිල්පීය) සඳහන් කළාය.

කොවිඩ් රෝගය සුව කළ හැකි බවට කිසිදු ආයුර්වේද ඖෂධයක් සදහා සූත්‍රකමිටුව මෙතෙක් අනුමැතිය ලබා දී නැති බව ආයුර්වේද කොමසාරිස් (ශිල්පීය) වෛද්‍ය ශාන්ති කුඹුරේගෙදර මහත්මිය සදහන් කළාය

මේ දිනවල කොවිඩ් රෝගය සඳහා යැයි පවසමින් ඇතැම් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් ඖෂධ හඳුන්වා දුන්නද ඒවා ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඖෂධයන් මිස කිසියම් රෝගයක් සුවකිරීම සඳහා වන ඖෂධයක් නොවන බව ඇය පෙන්වාදේ.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයෙක් තමා විසින් සාදන ඖෂධයක් තමා ළඟට පැමිණෙන රෝගීන්ට ලබාදීම සඳහා සූත්‍රකමිටුවේ අනුමැතියක් අවශ්‍ය නොවන නමුත් වෙළෙඳපොළ අලෙවිය සඳහා යම් ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නම් පමණක් සූත්‍රකමිටුවේ අනුමැතිය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වන බව 1973 ඖෂධාගාර නියෝග මාලාව යටතේ සඳහන් කර ඇතැයි ඇය පෙන්වා දෙයි.

ඇතැම් කරුණු කාරණා නිරාකරණය කරගැනීමට යාමේදී විවිධ බලපෑම් මතුවන අවස්ථාවන්ද තිබෙන බැවින් එවන් විටක නිහඬව සිටීම හැරුණු කොට වෙනත් විකල්පයක් නොමැති යැයි ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියාය.

Related posts

Leave a Comment