පාකිස්තනයෙන් කොවිඩ් මර්දන එන්නතක්

පාකිස්තානය විසින් නිපදවු පළමු කොවිඩ් මර්දන එන්නත නිලවශයෙන් එරට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් හඳුන්වා දී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එම එන්නත “පාක්වැක්” යනුවෙන් නම් කර ඇති අතර චීන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ගේ සහාය ඇතිව එම එන්නත නිෂ්පාදනය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

තනි මාත්‍රාවක් පමණක් භාවිතයට ගත හැකි අයුරින් මෙම එන්නත නිපදවා ඇති බව සඳහන් වේ.

පාක්වැක් එන්නතේ මාත්‍රා 120,000ක් පමණ මේ වන විට නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර දෙවන අදියරේ දි මාත්‍රා 900,000ක් නිෂ්පාදනය කිරිමට අපේක්ෂිත බව විදෙස් වාර්තා වල වැඩිඩුරටත් සඳහන් වේ

Related posts

Leave a Comment