පෞද්ගලික ආයතනවලට එන්නත් ගෙන්වීමට බැහැ – වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන

එන්නත් ගෙන්වීමට කිසිදු පෞද්ගලික ආයතනයකට හැකියාවක් නොමැති බවත් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මඟින් පමණක් එම එන්නත් ගෙන් වීම කරන බවත් එම සංස්ථාවේ සභාපති වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා ඊයේ (2) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය. මේ නියාමනය මුළුමහත් ලෝකයටම බලපැවැත්වෙන බවත් සඳහන් කළ ඒ මහතා, එන්නත රාජ්‍ය අංශයට පමණක් දීමට සියලු රජයන් එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බවත් ඒ මහතා කීවේය. එසේම ඉදිරියේදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් කොවිඩ් එන්නත් ශ්‍රී ලංකා රජයට දීමට නියමිත බවත් ගුණසේන මහතා පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment