කළුගගේ ජල මට්ටම ගැන අනතුරු ඇගවීම්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරන්නේ කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ මධ්‍යම සහ පහළ ධාරා ප්‍රදේශවල බොහෝ ස්ථානවලට මිලි මීටර් 175 කට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති බවයි.  ඒ අනුව හොරණ, අගලවත්ත, ඉංගිරිය, පාලින්ද නුවර, බුලත්සිංහල, දොඩංගොඩ, මිල්ලනිය, මදුරාවල සහ කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් කළු ගඟ නිම්නයේ පහත්බිම් ප්‍රදේශවල දැනට පවතින සුළු ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එම බලපෑම ඉදිරි පැය 24 ඉක්මවා පවතිනු ඇති බවට ද අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර ඇත. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරන්නේ අවදානම් ප්‍රදේශවල ජනතාව මේ පිළිබඳ දැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි.

Related posts

Leave a Comment