ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කෙරේ!!

ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කිරීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරුණි.

ඊයේ (04) පස්වරුවේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී ඊට අදාළ උත්සවය පැවැත්වුණු බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ 16 වන විශ්වවිද්‍යාලය වනඅතර ඊට නව උපාධි පාඨමාලා 7ක්  එක්කර තිබේ.

එහිදී කණ්ඩායමකට සිසුන් 50 බැගින් 2021 වසර සඳහා සිසුන් 350 දෙනෙකු ඇතුළත් කරගැනීමට නියමිතය. 

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම කුලපති, මල්වතු පාර්ශ්වයේ අනුනායක ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය නියංගොඩ විජිතසිරි නා හිමියන්ට විජිණිපත පිළිගැන්වීම සිදුවිය.

Related posts

Leave a Comment