අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා එන පිරිස් ආයතනවල සිටීදැයි සෙවීමට විශේෂ මෙහෙයුමක්

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ සංස්ථා, දෙපාර්තමේන්තු හා පෞද්ගලික ආයතන අංශ ප්‍රධානීන්ගෙන් ලබා ගන්නා ලිපි අනුව අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා රාජකාරී ස්ථානවලට වාර්තා කරන පිරිස් සත්‍ය වශයෙන්ම එම ස්ථානවල සිටින්නේ ද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. ඒ සඳහා නිලධාරී කණ්ඩායම් 06ක් අද(04) අදාළ විමර්ශන සිදුකරනු ඇත. කොළඹට ඇතුළු වන ස්ථානවලදී ලබාගන්නා තොරතුරු හා දත්තවලට අනුව එම සොයා බැලීම් සිදු කෙරේ. ඒ අනුව අද දිනය තුළ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් සංස්ථා, දෙපාර්තමේන්තු, ආයතන පරිශ්‍රයන්ට ඇතුළු වී එම ලිපි ලේඛන අනුව සේවකයින් රාජකාරියේ නිරත වන්නේ දැයි සොයා බලනු ලැබේ. අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ගමන් කරන වාහන හඳුනාගැනීම වෙනුවෙන් පොලීසිය හඳුන්වාදුන් ස්ටිකර් ක්‍රමය අද (04) දිනයේද ක්‍රියාත්මක වෙයි.

Related posts

Leave a Comment