ආණ්ඩුවේ තීරණ ජනතාව අතර විහිළුවක් බවට පත්වෙලා

සමඟි ජන බලවේගයේ මහ ලේකම් රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා පවසන්නේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනයට ආණ්ඩුව පනවා ඇති සංචරණ සීමා සහ ගන්නා තීන්දු තීරණ ජනතාව අතර විහිළුවට පත්ව ඇත් බවයි. සංචරණ සීමා සියල්ල බලපානුයේ දෛනික වැටුප් ඉපැයූ සාමාන්‍ය ජනතාවට පමණක් බවත් ස්ථිර මාසික වැටුප් හිමි ⁣වන අයවලුන් සඳහා කිසිදු සීමාවක් බලනොපෑම මත සමාජ අසමානතාවක් සහ නීතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ගැටලුසහගත තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බවත් මහ ලේකම්වරයා පවසා සිටී.

Related posts

Leave a Comment