වාහන වලින් ගමන් කරන පුද්ගලයින්ගේ පී.සී.ආර්. කරන්න

සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කාලසීමාව තුළ රථ වාහන වලින් ගමන් කරන පුද්ගලයින් කොවිඩ් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා රජයට යෝජනා කර තිබේ.

එම වැඩපිළිවෙල මගින් අනවශ්‍ය සංචරණ සීමා බොහෝ දුරට පාලනය වනු ඇති බව ඒ මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම එමගින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හදුනාගැනීමට ද ඉඩ අවස්ථාව සැලසෙන බව මහාචාර්යවරයා සදහන් කරයි.

සංචාර සීමා ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාවේදී පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වැඩි කළ යුතු බවත්, ඉන් වැඩි ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් හදුනාගැනීමට ඉතා පහසු බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කාලසීමාවේදී වැඩි ප්‍රයෝජන ගැනීමට නම් උපරිම වශයෙන් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකළ යුතු බව ද ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment