මෙරට කොවිඩ් මරණ 1656ක් දක්වා ඉහළට

තවත් කොවිඩ් මරණ 48ක් ඊයේ04) දිනයේ දී සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,656ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Related posts

Leave a Comment