ඉන්දීය ” ස්පුට්නික් V ” නිෂ්පාදනයේ සායනික පරීක්ෂණයට අවසර හිමිවෙයි

ඉන්දිය රජයේ මධ්‍යම ඖෂධ පර්යේෂණාගාරයේ අනුමැතිය හිටේරෝ බයෝෆාමා සමාගම විසින් නිපදවනු ලැබූ ඉන්දියාවේ පළමු “ස්පුට්නික් V” කොවිඩ් මර්දන එන්නතට හිමි වී ඇත. ඒ අනුව එහයිද්‍රබාද් නගරය කේන්ද්‍ර කරගත් මේ සමාගම එම එන්නතේ තුන්වැනි අදියරේ සායනික අත්හදා බැලීම සිදු කිරීමට නියමිතය. ස්පුට්නික් V එන්නත් මිලියන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්දියාවේදී නිෂ්පාදනය කිරීමට හිටේරෝ බයෝෆාමා සමාගම රුසියානු සෘජු ආයෝජන අරමුදල (RDIF) සමඟ ගිවිසුම් ගතවී සිටී. ස්පුට්නික් එන්නතේ ඉන්දීය නිෂ්පාදනයේ අත්හදා බැලීම් කටයුතු සඳහා මාස දෙකක පමණ කාලයක් ගත වනු ඇතැයි ද, අනතුරුව හිටේරෝ සමාගමට නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි ද ඉන්දීය රජයේ උසස් නිලධාරියකු ප්‍රකාශ කළේය.

ස්පුට්නික් V කොවිඩ් මර්දන එන්නත ඉන්දියාවේ නිපදවීම සඳහා රුසියානු සෘජු ආයෝජන අරමුදල සමාගම් කිහිපයක් සමඟ ගිවිසුම්ගත වී සිටී. වසරකට එන්නත් මිලියන 200ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට Virchow Biotech සමාගම සමඟත්, වසරකට එන්නත් මිලියන 252ක් නිපදවීමට Gland Pharma සමාගම සමඟත් ගිවිසුම්ගත වී සිටින අතර, Stelis Biopharma සමාගම හා ගිවිසුම්ගත වී සිටින්නේ වාර්ෂික එන්නත් මිලියන 200ක් නිපදවීම සඳහාය. මේ සමාගම් ද සිය නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර සායනික අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment