මවක් සහ දියණියක් ළිඳක වැටී මරුට

මිල්ලනිය පරගස්තොට මානාන ප්‍රදේශයේ නිවෙසක 35 හැවිරිද මවක සහ ඇගේ පස් හැරිදි දියණිය  නිවෙස අසල ළිඳට වැටී මියගොස් ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

මෙය සියදිවි හානි කරගැනිමක් ද නැතිනම් වැටුණාදැයි දැන ගැනීමට පොලිසිය පරික්ෂණ සිදු කරයි.

Related posts

Leave a Comment