ශ්‍රී ලංකාවට, අමෙරිකාවෙන් හදිසි වෛද්‍ය සැපයුම් තොගයක්

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් හදිසි වෛද්‍ය සැපයුම් තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබේ. ඒකොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහායි. එම වෛද්‍ය ආධාරවල වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 06 කි.  කලිටා එයාර් අයිසාර්ගෝ විශේෂ ගුවන් යානයකින් එම වෛද්‍ය ආධාර රැගෙනවිත් තිබේ. මෙරට සෞඛ්‍ය අංශ සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍යාධාර කට්ටල 880,000 ක්, හෘද ස්පන්දනය මැනීම සඳහා වන ඔක්සිමීටර  1,200 ක් සහ වෙන්ටිලේටර 200 ක්, මුඛ ආවරණ, අත්වැසුම් ඒ අතර වේ.  කොළඹ පිහිටි අමෙරිකා තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ අමෙරිකානු ඒජන්සිය හරහා මෙම ආධාර ලබාදී ඇති බවයි.  මීට අමතරව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දකුණු ආසියානු රටවලට තවත් සෞඛ්‍ය ආධාර තොගයක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ අමෙරිකානු ඒජන්සිය හරහා ලබාදීමට නියමිත බව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment