බලපත්‍රයක් නොමැතිව ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධයක් අලෙවි කරලා

ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධයක් ලෙස හැඳින්වෙන නිෂ්පාදනයක් බලපත්‍ර නොනතිව අලෙවි කිරීමේ නිරත පුද්ගලයෙකු බටපොල ඉලුක්පිටිය ප්‍රදේශයේදී පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට ළද පැමිණිල්ලකට අනුව එහි නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

බටපොල එගොඩාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි 50 හැවිරිදි අදාළ පුද්ගලයාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත මුදාහැර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment