ගිනිගත් නැවේ කළු පෙට්ටිය CID භාරයට

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ ගිනි ගත් එම් වී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ දත්ත පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍රය සිය භාරයට ගත් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන බවත්ය. එම දත්ත පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍රය නාවික හමුදාව හරහා සිය භාරයට ගත් බව පැවැසූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරියෙක් කියා සිටියේ නැව ගිනි ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් පටිගත වූ දත්ත සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඉදිරි විමර්ශන සිදු කරන බවය. එමෙන්ම මේ වනවිට නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ප්‍රකාරව ආරම්භ කළ විමර්ශනයට අදාළව ප්‍රකාශ 20ක් පමණ සටහන් කරගෙන ඇති බවත් තවත් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට නියමිත බවත් පවසා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment