නවසීලන්තයෙන් සහ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් චීනයට එරෙහිව නිවේදනයක්

හොංකොංහි සහ බටහිර චීනයේ උයිගර් පළාතේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් පිළිබඳ පැන නැඟී ඇති අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් නවසීලන්තය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව නිකුත් කර ඇති නිවේදනය චීන රජයේ දැඩි අවධානයට ලක් වී තිබේ.

‘හොංකොං, සින්ජියැන් මෙන්ම දකුණු චීනයේ මුහුදු සීමා අර්බුදය වැනි චීන අභ්‍යන්තර ගැටලු සම්බන්ධව ඔස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තය කර ඇති වගකීම් විරහිත ප්‍රකාශය පොදුවේ චීනයට එරෙහිව සිදු කර ඇති විරෝධතාවක්. එය චීනයේ අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට දැඩි ලෙස සිදු කළ මැදිහත් වීමක් මෙන්ම අන්තර්ජාතික කටයුතු සම්බන්ධව පවතින අන්තර්ජාතික නීති උල්ලංඝනය කිරීමක්. චීන රජය දැඩිව මේ සඳහා විරුද්ධත්වය පළ කර සිටී’ යැයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් චීනය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

චීනයේ සින්ජියැන් උයිගර් ස්වයං පාලන කලාපයේ සිදු වන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම අපගේ දැඩි අවධානයට භාජනය වී ඇති අතර, චීනය එම කලාපයේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ මානව අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි ගෞරවය දැක්විය යුතුව ඇත. එමෙන්ම එම කලාපයේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ අනෙකුත් ස්වාධීන සංවිධානවල නිරීක්ෂකයන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය.‘ ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නවසීලන්ත සහ ඔස්ට්‍රේලියානු රාජ්‍ය නායකයෝ එසේ නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලදී.

Related posts

Leave a Comment