නැවේ හානිය තක්සේරුවට මූලික සාකච්ඡා ඇරඹෙයි

අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතා පවසා සිටියේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් පරිසරයට සිදු වූ හානිය තක්සේරු කිරීමේ මූලික කටයුතුවලට අදාළව සාකච්ඡා ඊයේ (6) ආරම්භ කළ බවත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන සමඟ මේ සම්බන්ධයෙන් පුළුල්ව සාකච්ඡා පවත්වන බවද යනුවෙනි. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදු වී ඇති හානිය අතිවිශාල බැවින් ඒ සියලු හානි පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන්ම සොයා බලා පූර්ණ වන්දි වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි. මේ සාකච්ඡාවට ධීවර අමාත්‍යාංශය, වරාය අධිකාරිය, නාරා ආයතනය, පරිසර අමාත්‍යාංශය, පරිසර අධිකාරිය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක ප්‍රධානීන්ද සහභාගි වීමට නියමිතය.

එමෙන්ම ගිනි ගැනීමට ලක්වූ එම්.වී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදුව ඇති ආර්ථික හානිය සඳහා මේ වන විටත් නෞකාව අයත් සමාගමෙන් වන්දි මුදලක් ඉල්ලා ඇති බව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති, නීතීඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය සඳහන් කරන අතර නීතිපතිවරයා හරහා අදාළ වන්දි මුදල ඉල්ලා ඇති බවද කියා සිටී. නෞකාවෙන් සිදුව ඇති පරිසර හානියට අදාළව ද වන්දි මුදලක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් පළමුවැනි වන්දි මුදල් ඉල්ලීම මේ වනවිටත් සිදුකර අවසන් බවත් කියා සිටි සභාපතිනිය සෘජුව ගන්න පුළුවන් හානිය මේ වන විට ඉල්ලා ඇති බවත් කියා සිටියාය. සිදුව ඇති පරිසර හානිය පිළිබඳ විද්වත් කමිටුව කටයුතු කරමින් පවතින බවත් ඒ වාර්තාව ලැබුණු පසුව දෙවනි ඉල්ලීම සිදුකරන බවත් ඒ මහත්මිය සඳහන් කළාය. ලහඳපුර මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ නැව ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් පරිසරයට මුදා හැර ඇති අපද්‍රව්‍ය මේ වන විට එකතු කරමින් පවතින බවද අපද්‍රව්‍ය වැඩි පුරම එකතු වී ඇත්තේ සරක්කුව ප්‍රදේශයට බවද යනුවෙනි.

Related posts

Leave a Comment