දිස්ත්‍රික්ක 11 ක ගම් 77 ක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ

පවතින සංචරණ සීමාවන්ට යටත්ව දිස්ත්‍රික්ක 11 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 77 ක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරන බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විද මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

හුදෙකලා භාවයෙන් නිදහස් කරන ප්‍රදේශ පහතින්,

Related posts

Leave a Comment