ඊයේ තහවුරු කළ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ගණන 46 යි

ඊයේ (06) දින තවත් කොරෝනා මරණ 46 ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනය තුළ කිසිඳු කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වී නොමැති අතර මීට පෙර දිනවල සිදුවූ මරණ 46 ක් (මැයි 17 සිට ජුනි 05 දක්වා) ඊට ඇතුළත්. ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සමස්ත සංඛ්‍යාව 1,742 ක් දක්වා ඉහළ යනවා. අද තහවුරු වූ මරණ පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාව පහතින්.

Related posts

Leave a Comment