සයිනොෆාම් එන්නතෙන් නිසි ප‍්‍රතිශක්තිය ලැබෙන්නේ දෙවැනි මාත‍්‍රාව ගත් පසුවයි- රාජ්‍ය ඇමැති චන්න ජයසුමන

සයිනොෆාම් එන්නතින් කොවිඩ් මර්දනය සඳහා සිරුරට නිසි ප‍්‍රතිශක්තියක් ලැබෙන්නේ එහි දෙවැනි මාත‍්‍රාව ලබාගත් පසු බව ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය ඇමැති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

එබැවින් එම එන්නතෙහි පළමු මාත‍්‍රාව ලබාගත් අය දෙවැනි මාත‍්‍රාවද අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතු යැයි රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම එන්නතෙහි ඇත්තේ මර්දනය කළ කොවිඞ් වෛරසයකි. එනිසා මින් සිරුරට නිසි ප‍්‍රතිශක්තියක් ලබාගැනීමට නම් දෙවැනි එන්නත් මාත‍්‍රාවත් ලබාගත යුතු යැයිද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Leave a Comment