කොවිෂීල්ඩ් දෙවැනි මාත්‍රාවට ස්පුට්නික්-ෆයිසර් ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් දෙන්න පුළුවන්

කොවිඩ්-19 මර්දනය සඳහා දුන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව සඳහා ස්පුට්නික්, ෆයිසර් හෝ ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත් මාත්‍රාවක් නික්ෂේපනය ප්‍රමාණවත් බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය වී ඇතැයි රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා පැවසුවේය.

ඇස්ට්‍රාසෙ­ෙනකා එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව වෙනුවට ස්පුට්නික්, ෆයිසර්, ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් මාත්‍රාවක් ලබාදීමෙන් කොවිඩ් මර්දනයට අදාළ ප්‍රතිශක්තිය සිරුර තුළ ඇති වන්නේ යැයි ද ඒ මහතා කීය.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා පළමු මාත්‍රාව ගෙන සති 12 ත් 16 ත් අතර දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා ගත යුතු වුවද එන්නත් සම්බන්ධයෙන් පවතින හිඟය නිසා මෙරටට ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් ගෙන්වා ගැනීමේ අපහසුතාවක් පවතින බවත් ඊට විකල්පයක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ද නිර්දේශ කරන පරිදි වෙනත් එන්නත් මාත්‍රාවක් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා පළමු මාත්‍රාව පමණක් ලබා ගත් අයට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවත් ඒ මහතා කීය.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා පළමු මාත්‍රාව පමණක් ලබා ගත් පුද්ගලයන් මේ සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇති කර නොගත යුතු යැයි ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Leave a Comment