ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවයෙන්

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයට පසුගිය දිනවල ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශ  පිටාර මට්ටම ළඟා වෙමින් තිබේ. කාසල්රි ජලාශයේ පිටාර මට්ටම අඩි 155 ක් වන අතර  මේ වන විට එහි අඩි 153 ක් උසට ජලය පිරී ඇත. එය ජලාශයේ සමස්ත ධාරිතාවයෙන් 98.7 % කි. මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ පිටාර මට්ටම අඩි 120 ක් වන අතර මේවන විට ජලාශයේ ජල ධාරිතාව අඩි 115 ක් දක්වා ළඟාවී තිබේ.එය ජලාශයේ සමස්ත ධාරිතාවෙන් 96.12% කි. ජලාශ දෙකේම ජල ධාරිතාව ඉහළ යාමත් සමග කැනියොන්,ලක්ෂපාන,නව ලක්ෂපාන,පොල්පිටිය සහ විමලසුරේන්ද්‍ර යන ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව එම ජල විදුලි බලාගාර භාර ඉංජිනේරුවරුවරු පවසති.

Related posts

Leave a Comment