තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,670 ක් සුවය ලබයි

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,670 ක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිතව සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 176,045 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment