අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

අද (08) පාර්ලිමේන්තුවරැස් වීමට නියමිතව තිබේ. මෙම සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත ඇත්තේ අද දිනට පමණක් බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඊයේ පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී ප්‍රකාශ කළේය. ඒ අනුව අද පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වීමට නියමිතය.  අද දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය සඳහා වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමට තීරණය කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment