රටේ තත්ත්වය ගැන අද පැය 4ක විවාදයක්

පවතින කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය නිසා පාර්ලිමේන්තුව අද (08 වැනිදා) දිනයේ පමණක් රැස්වීමට තීරණය කර ඇත. රටේ වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට විපක්ෂයේ සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල දින දෙකක විවාදයක් ඉල්ලා ඇතත් ආණ්ඩුව එය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර ඒ සඳහා අද (08 වැනිදා) දිනයේ පැය හතරක් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ (07 වැනිදා) කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනූව අද (08 වැනිදා) පෙරවරු 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් මන්ත්‍රීවරුන්⁣ ඇමැතිවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේ අවස්ථාව නොපවත්වා පස්වරු 12.30 දක්වා ආණ්ඩුවේ මුදල් රෙගුලාසි කීපයක් අනුමත කර ගැනීමටත් ඉන්පසු සවස 4.30 දක්වා රටේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයෙන් ගෙන එන යෝජනාව විවාද කිරීමටත් පක්ෂ නායකයෝ එකඟ වී ඇත.

Related posts

Leave a Comment