ගොවීන්ගේ අතිරික්ත එළවළු හා පලතුරු රජයෙන් මිල දී ගනී

පවත්නා කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සංචරණ සීමා පවතින කාලසීමා තුළ ගොවීන්ට අලෙවි කර ගත නොහැකි අතිරික්ත එළවළු හා පලතුරු තොග වශයෙන් රජය මඟින් මිලදී ගෙන බෙදා හැරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි ව තිබේ.

ඒ අනුව සංචරණ සීමා පනවා ඇති අවස්ථාවන්හි දී අලෙවි කර ගත නොහැකි එළවළු පලතුරු තොග දිස්ත්‍රික් මිල කමිටුවේ මිල ගණන් යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ දිසාපතිවරුන් මඟින් මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.

අනතුරුව එම එළවළු පලතුරු තොග කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන, සියලූම රජයේ රෝහල්, ත්‍රිවිධ හමුදාවන් හා අවතැන් කඳවුරු වෙත සහ ජීවනෝපාය අහිමි පවුල්වලට අවශ්‍යතාව පදිරි නොමිලේ ලබාදීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

එම යෝජනාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර ඊට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment