රසායනික පොහොර තහනම නිසා රටේ සාගතයක් ඇති වේවි – සජිත් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සජීත් මහතා පෙන්වා දෙන්නේ කඩිමුඩියේ ආණ්ඩුව හිතුවක්කාරී ලෙස රසායනික පොහොර තහනම් කිරීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් රටේම සමස්ත ගොවි ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි.

සමස්ත ගොවි ජනතාවට අත්විදින්නට සිදුව ඇති මරු පහරෙහි ප්‍රතිපල නුදුරේදීම ආණ්ඩුවට අත්විදින්නට සිදු වනු ඇති බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

Related posts

Leave a Comment