ඇමැති ජොන්ස්ටන් මධ්‍යම අධිවේගය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

මහාමාර්ග ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අධිවේගි මාර්ග ව්‍යාපෘතිය භාර නිලධාරීන්ට ඊයේ (08) උපදෙස් දුන්නේ මධ්‍යම අධිවේගි මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ පරිසර විද්‍යාත්මක වාර්තාවක් කඩිනමින් තමාට ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. ඒ අධිවේගි මාර්ගයේ ඉදි කිරිම් හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ජලයෙන් යට වන බවට ජනතාව මතු කරන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට අමාත්‍යංශයේ දී ඊයේ (8) පැවැති සාකච්ඡාවකදීය. මධ්‍යම අධිවේගි මාර්ගයේ සැලැස්ම යළි සමාලෝචනය කර, පරිසර විද්‍යාත්මක ඇගයීම් වාර්තාවක් කිරීම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට පැවරුණු අතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර තත්ත්වයට හේතු වූ කරුණු විමර්ශනය කර වාර්තාවක් සැකසීම සඳහා ඒකාබද්ධ කමිටුවක් ද පත් කෙරිණි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම කමිටුව පත් කළ අතර ඊට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේත් මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේත් නිලධාරීන් ඇතුළත්වේ. දින හතරක් ඇතුළත මෙම වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන්නේය.

Related posts

Leave a Comment