කොරෝනා පාලන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා විසින් කොවිඩ් වසංගත සමයේ ජනතාවට සහන සැලසීම සහ අධිකරණ කටයුතු නිසි පරිදි පවත්වා ගෙන යෑමට අදාළ නව නීති ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කොරෝනා රෝගය (2019) තාවකාලික විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (8) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරි දිනවල විවාදයට ගැනීමට නියමිත වේ‍‍. මෙම පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා, කොවිඩ් 19 සම්බන්ධිත තත්ත්වය හේතුවෙන් නියම කරනු ලැබ ඇති කාල සීමාවක් තුළ ඉටුකිරීමට නීතිය මඟින් නියම කරන ලද ඇතැම් ක්‍රියාවන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් හට නොහැකි වූ අවස්ථාවලදී සහ කොවිඩ් සම්බන්ධිත තත්ත්වයන් තුලදී අධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට නොහැකි අවස්ථාවලදී විකල්ප අධිකරණයන් නියම කිරීම සඳහා ද 2019 කොරෝනා වයිරස රෝගය පාලනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ද දූරස්ථ සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතයෙන් අධිකරණ කටයුතු සිදු කරගෙන යෑමටද කොවිඩ් 19 සම්බන්ධිත තත්ත්වයන්හිදී ගිවිසුම්ගත වගකීම් ඉටු කිරීමට නොහැකි වූ විටදී ඇතැම් ගිවිසුම්වල පාර්ශ්වයන් සම්බන්ධයෙන් සහනයක් සලසා දීම සඳහාත් ඒ සඳහා තාවකාලික විධිවිධාන සැලසීම සඳහාත් වූ පනත් කෙටුම්පතක් බව සඳහන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment