2020දී පෙට්‍රල් ලංකාවට ආවේ ලීටරය 56ට

2020 වර්ශයේ පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයන කිරීමේදී, ලීටරයක් සදහා රුපියල් 56ක මුදලක් වැය වී ඇති අතර ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් එසේ මිලදී ගනු ලැබූ ඉන්ධන නැවත අලෙවි කර ඇත්තේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 137 බැගින් සහ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 104 බැගින් වන බව අද පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදී (COPE) අනාවරණය විය. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ගණුදෙනු සම්බන්ධයෙන් සිදුකල විශේෂ විගණනයක් පිළිබඳව වැඩිදුර විමසීම සදහා කාරක සභා සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෝප් කමිටුව රැස්විය.

එහිදී අනාවරණය වූ කරුණු අනුව දේශීය පිරිවැය ගණනය කිරීමෙන් තොරව සළකා බැලීමේදී පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රුපියල් 81 ක් සහ ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 33ක් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ලාභ ලබා තිබේ.

ඉන්ධන ආනයනය සදහා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ලංකා බැංකුවෙන් සහ මහජන බැංකුවෙන් ලබාගෙන තිබෙන ණය මුදල ඇ.ඩො මිලියන 2600ක් වන අතර ඒ මුදල ඩොලර් වලින් පියවීම සදහා සංස්ථාව අපොහොසත්ව ඇති බවටද තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.

Related posts

Leave a Comment