කොවිඩ් ආසාදිතයන් මිය යන හේතුන් වෙන්වෙන් වශයෙන් පැවසිය යුතුයි – වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න

කොවිඩ් මරණ පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු හෙළිකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති, වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න පවසනවා. කොවිඩ් ආසාදිතයන් මිය යන හේතුන් වෙන්වෙන් වශයෙන් පැවසිය යුතු බව පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක වැඩසටහන සමඟ එක්වෙමින් ඇය ප්‍රකාශ කළා. කොවිඩ් නිසා ඇති වන මරණ සහ කොවිඩ් ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ඇති වූ සංකූලතා මත ඇති වන මරණ යන දෙක පැහැදිලිව දැක්විය යුතු බව ඇය පෙන්වා දෙනවා.

සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 45 මට්ටමේ නැවතී ඇති බවත් එසේ සංචරණ සීමා පැනවීමක් සිදු නොකළ නම් මරණ සංඛ්‍යාව 60 – 70 දක්වා වැඩි වීමට ඉඩ තිබූ බවද ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති, වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Related posts

Leave a Comment