සංචරණ සීමා තවදුරටත් දැඩි කරන්න – විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලයි

දැනට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා තවදුරටත් දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් සඳහන් කර තිබෙනවා.

දිනෙන් දින රෝහල් පද්ධතියට දරාගත නොහැකි වන අයුරින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් තිබෙන බව ද මෙය තවදුරටත් වාර්ධනය වුවහොත් එම තත්ත්වය රෝහල් පද්ධතියට දරාගත නොහැකිවනු ඇති බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය අදාළලිපිය මඟින් පෙන්වා දෙනවා.

ජනාධිපතිවරයාට යොමු කළ ලිපිය පහතින්,

Related posts

Leave a Comment