අයහපත් කාලගුණයෙන් පෙළ පොත් විනාශ වුණු සිසුන්ට අලුතින් පොත්

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් පාසල් පෙළ පොත් විනාශ වී ගිය දරුවන්ට අලුතින් පෙළ පොත් දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා තීරණය කර තිබේ.

මේ පිළිබඳ තම පාසලේ විදුහල්පතිවරයාට දැනුම් දුන් පසු විදුහල්පතිවරයා කොට්ඨාස සහ කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන් මඟින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙනු ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අමාත්‍යාංශයේදී පෙරේදා (8) මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment