ඊයේ තහවුරු කළ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ගණන 67 ක්

ඊයේ (09) දින තවත් කොරෝනා මරණ 67 ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනය තුළ කිසිඳු කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වී නොමැති අතර මැයි 17 සිට මැයි 31 දක්වා කොවිඩ් මරණ 19 ක් සහ ජුනි 01 සිට ජුනි 08 දක්වා මරණ 48 ක් වාර්තා වනවා. ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සමස්ත සංඛ්‍යාව 1,910 ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

අද තහවුරු වූ මරණ පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාව පහතින්.

Related posts

Leave a Comment