අධිකරණයේ නව පත්වීම් කිහිපයකට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ එකඟතාව

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ලෙස පත්කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබු අතර හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සිසිර ද ආබෘෘ මහතා විශ්‍රාම ගැනීමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුව සඳහා ඔබේසේකර මෙලෙස පත්කර තිබෙනවා.

අභි‍යාචනාධිකරණ විනිසුරු කේ.පී ප්‍රනාන්දු අභි‍යාචනාධිකරණයේ සභාපති ලෙස පත්කිරීම සඳහා එවා තිබූ යෝජනාවට ද පාර්ලිමේන්තු සභාවේ එකඟතාවය හිමිව තිබෙනවා. විනිසුරු කේ.පී ප්‍රනාන්දු අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති ලෙස පත්කිරීම නිසා ඇතිවන අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ධුරයේ පුරප්පාඩුව සඳහා මහාධිකරණ විනිසුරු සසි මහේන්ද්‍රන් පත්කිරීමට ද පාර්ලිමේන්තු සභාව එකඟ වූ බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළා.

ඊට අමතරව හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සිසිර ද ආබෘෘ විශ්‍රාම ගැනීමෙන් ඇති වූ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකධුරයේ පුරප්පාඩුව සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු එල්.ටී.බී දෙහිදෙණිය පත්කිරීමට ද පාර්ලිමේන්තු සභාව සිය එකගත්වය පළ කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment