නැව කළ පාඩුව ගණනය කිරීම ඇරඹෙයි

‘එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල්’ නෞකාව අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් සිදු වූ පාරිසරික හානිය ගණනය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය පැවසුවාය. මෙම හානිය ගණනය කිරීමේ කටයුතු අංශ කිහිපයක් එක්ව සිදු කරන බව ද සභාපතිනිය කීවාය.
 
 එහිදී සියලූ ක්ෂේත‍්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි අදාළ ගණනය කිරීම් සිදුකරන බවත් එයට ටික කාලයක් ගත වන බවත් නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

Related posts

Leave a Comment