රටට අවශ්‍ය ටින්මාළු මෙරටදීම හදන ඉලක්කයත් සාර්ථකයි – දිනකට අවශ්‍ය ටින් 250,000න් 220,000ක් දැනටමත් නිපදවයි!

දේශීය ටින් මාළු නිෂ්පාදන සමාගම් සමග වෙළඳපොලේ පවතින ටින් මාළු අවශ්‍යතාවය සම්පුර්ණ කිරීම සහ සතොස අලෙවි සැල් මගින් සහන මිලකට ටින් මාළු ලබා දීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම වෙනුවෙන් හමුවක් ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ධීවර අමාත්‍යංශයේදී අද (10 ) දින පවත්වන ලදි.

මේ වන විට රටේ දිනකට ටින් මාළු අවශ්‍යතාවය ටින් 250,000ක් වන අතර මීට මාස කිහිපයකට පෙර එම අවශ්‍යතාවයෙන් දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය වුයේ ටින් 60,000ක් පමණි . නමුත් පසුගිය මාස කීපය පුරා අදාල නිෂ්පාදකයන් දිරිගැන්වීම සහ අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම නිසා මේ වන විට 220,000ක් දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ධාරිතාව වැඩි කර ඇත ඉදිරි මාස 6 තුල තවත් කර්මාන්තශාලා 2ක් බිහිකර පවතින ධාරිතාව වැඩි කිරීම පියවර ගන්නා අතර ඒ මගින් දිනකට ටින් 350,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ඇති බවට අදහස් පළවුනා.

මේ අතර සතොස සමග සාකච්ඡා කර සහන මිලකට ටින්මාළු ලබාදීමටද රජය සූදානම් බවත් පසුගිය සමය පුරා ටින්මාළු මිල ඉහල යාමට හේතුව පැවති ටින්මාළු හිගය බවත් එයට ප්‍රධාන හේතුව වුයේ ආනයනික ටින් මාලු වල ආසනික් අඩංගු බවට ඇතිවූ ගැටලුව බවත් මෙහිදී හෙළිවුණා.

Related posts

Leave a Comment