විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන්න බැංකු – තැපැල් කන්තෝරු අදත් විවෘතයි

විශ්‍රාමික වැටුප් ගෙවීම සඳහා රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සියලු බැංකු සහ තැපැල් කාර්යාල අද (11) දිනයේද විවෘතව තබන ලෙස රජය උපදෙස් දී තිබේ. ඊට අමතරව සියලු තැපැල් කාර්යාල හෙට (12) එනම් සෙනසුරාදා විවෘතව තබන ලෙස රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇත. විශ්‍රාමලාභීන් 667,710ක් පමණ සිටින අතර, ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට මසකට රුපියල් බිලියන 20ක් වැය කරයි.

වැඩිම විශ්‍රාමික පිරිසක් සිටින දිස්ත්‍රික්ක ලෙස කොළඹ, ගම්පහ, කුරුණෑගල හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක හඳුනා ගෙන ඇති අතර, විශ්‍රාම වැටුප් ලබන පිරිස් අතරින් වැඩි පිරිසක් වයස අවුරුදු 60 – 70ත් අතර පසුවේ. එම පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 250,870කි. වයස අවුරුදු 90ට වැඩි විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන් සංඛ්‍යාව 9,495 වේ. ඉන් අවුරුදු 100ට වැඩි විශ්‍රාමික වැටුප්ලාභීන් සංඛ්‍යාව 214කි. විශ්‍රාම වැටුප ගැනීම සඳහා යෑමට රජය මඟින් නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම් දීමටත්, එම ප්‍රවාහන පහසුකම් නොගන්නා විශ්‍රාමිකයන් හට තම විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත, ජාතික හැඳුම්පත හෝ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දුරකතනයට එවා ඇති කෙටි පණිවිඩය (SMS) පෙන්වා තැපැල් කාර්යාල හෝ අදාළ බැංකු ශාඛා වෙත යෑමට අවස්ථාව හිමිවේ.

Related posts

Leave a Comment