නව අභියාචනාධිකරණ හතරක් කඩිනමින්

බන්ධනාගාර ගත රැඳවියන් ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම සඳහා නව අභියාචනාධිකරණ හතරක් කඩිනමින් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

ඒ, අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්‍රි සහ බන්ධනාගාර කළමණාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ අතර පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදියි.

අභියාචනා තීරණය ලැබෙන තෙක් බන්ධනාගාරය තුළ රඳවාගෙන ඇති අභියාචනා සිරකරුවන්ගේ ප්‍රමාණය අධික වී ඇති බැවින් එම තත්වය මඟ හරවා ගැනීම සඳහා නව අභියානාධිකරණ ස්ථාපිත කිරීමටයි එහිදී අවධානය යොමුවී ඇත්තේ.

එමෙන්ම සුළු මත්ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් වැරදි සඳහා බන්ධනාගාර ගතවන පුද්ගලයින් ප්‍රජාපාධක විශෝධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පුනරුත්ථාපනය කර සමාජ ගතකිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන කඩිනමින් සකස් කිරීම කෙරෙහිද අදාළ සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී තිබෙනවා.

මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට පත් කළ කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙහිදී තීරණය වූ බවයි බන්ධනාගාර කළමනාකරණ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

Related posts

Leave a Comment