දිනකදී වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ඉන්දියාවෙන්

විදෙස් පුවත් වාර්තා කරන්නේ ලොව වැඩිම දෛනික කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා කරමින් ඉන්දියාවේ පෙරේදා දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයන් 6,148ක් ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති බවයි.ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර ප්‍රාන්තයක් වන බිහාර් ප්‍රාන්තයේ සෞඛ්‍ය අංශ එම ප්‍රාන්තයේ පෙරේදා සිදු වූ කොඩිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව යළි නිවැරැදි කිරීමෙන් පසු එරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව මෙසේ ඉහළ ගියේය. බිහාර් ප්‍රාන්තයේ නිවාසවල සිටින කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සහ පෞද්ගලික රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටි ආසාදිතයන්ගේ මරණ සංඛ්‍යාව එම ප්‍රාන්තයේ සෞඛ්‍ය අංශ මගින් තහවුරු කරගැනීමෙන් පසු බිහාර් ප්‍රාන්තයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ මරණ ප්‍රමාණය ඉහළ යෑමත් සමඟ ඉන්දියාවේ දෛනික කොවිඩ් මරණ ප්‍රමාණය ඉහළ ගිය බව එරට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය. ඒ අනුව පෙරේදා වන විට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් මරණ ප්‍රමාණය තුන්ලක්ෂ හැටදහසකට ආසන්නය. කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගියද ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් පහත වැටෙමින් තිබෙන බවත් වාර්තා වේ.

Related posts

Leave a Comment