සංචරණ සීමා නිසා දුම්රියට කෝටි 46ක පාඩුවක්

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩබ්ලිව්. ඒ. ඩී. එස්. ගුණසිංහ මහතා පැවසුවේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට පැනවූ සංචරණ සීමා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (11) වන තෙක් දින 21ක් තුළ ලබා ඇති අලාභය රුපියල් මිලියන 460ක් බවයි. දිනක් තුළ දිවයින පුරා ධාවනය වන දුම්රිය හේතුවෙන් දිනකට රුපියල් මිලියන 20කට අධික ආදායමක් උපයන බව කියා සිටි එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉකුත් මැයි මස 21දා සිට ඊයේ (11) දක්වා මේ අලාභය සිදුව ඇති බවද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩබ්ලිව්. ඒ. ඩී. එස්. ගුණසිංහ මහතා කියා සිටියේය. දිනකට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දුම්රිය ගමන් වාර 350කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් දිවයින පුරා ධාවනය කරයි. කොවිඩ් සංචරණ සීමා හමුවේ දුම්රිය ධාවනය නොවීම හේතුවෙන් එම අලාභය සිදුව ඇති බවත් එහි සේවකයන්ට අලාභ මධ්‍යයේ වැටුප් ගෙවීම කරන බවත් සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා වැඩි දුරටත් කීය.

Related posts

Leave a Comment